Christiansfeld Idrætsforening
Christiansfeld Idrætsforening
   

Hovedkasserer søges


Hovedkasserer til Christiansfeld IF søges

 
Da vores hovedkasserer har valgt at stoppe ved næste generalforsamling, søger vi en ny kasserer til hovedbestyrelsen.
 
Har du lyst at være med til at drive og udvikle vores idrætsforening, og har du god regnskabsforståelse, så er det måske lige dig vi har brug for.
 
Jobbet består i at:
 
Have ansvaret for økonomien i Idrætsforeningen på overordnet basis.
Stå for administrationen af banken og tildeling af rettigheder.
Have kontakten og koordineringen med afdelingskassererne, bogholderen og revisoren.
Have det overordnede ansvar for regnskabssystemerne (Conventus) og opsætninger.
 
Kassererposten er også en del af Forretningsudvalget i Hovedbestyrelsen, sammen med formand, næstformand og sekretær.
 
Hovedbestyrelsen består desuden af formændene fra alle afdelinger og er højeste beslutningsmyndighed i idrætsforeningen.
 
Vi ønsker os en person, der:
  • Er interesseret i arbejdet og driften af idrætsforeningen
  • Kan kommunikere økonomi på en letforståelig måde
  • Lægger vægt på et godt samarbejde
  • Sætter pris på at gøre tingene enkelt og så let som muligt, men også så vi kan se hinanden i øjnene og være ordentlige i vores beslutninger.
 
Arbejdsindsatsen er løbende over året:
Ca. 6 FU møder og 6 HB møder årligt
Arbejde vedr. Vinfestival med håndtering af penge og betalingssystemer, byttepenge mm.
Regelmæssig kontakt til bogholder, som vi lige har startet op (DGI-kontorhænder)
Regelmæssig kontakt med afdelingskassererne, gerne 1 årligt koordineringsmøde
Ansvar for fastlæggelse budget og fordeling af fælles udgifter og indtægter
Færdiggørelse af regnskab i samarbejde med revisor og bogholder
Ansvar for diverse indberetninger til kommune og landsorganisation
 
Da vi lige er startet op med ekstern bogholder, er det svært at vurdere det løbende arbejde. Det er dog blevet væsentlig reduceret, da alle de arbejdstunge opgaver er lagt ud til bogholderen, samtidig med vi i det sidste år har arbejdet på at forenkle og effektivisere hele regnskabsdelen i foreningen.
 
Har du spørgsmål til det, er du velkommen til at kontakte formand Birgitte Kjems Vester, tlf. 2028 7409 eller afdelingskasserer Majken Iversen, tlf: 2943 8608
 
Hovedkassereren vælges på CIFs hovedgeneralforsamling, som vi forhåbentlig kan afholde så snart vi kan få lov til det fra myndighederne.
 
Valget er for 2 år. Stillingen er ulønnet lige som alle andre frivillige i Idrætsforeningen. Dog får du refunderet årskontingent til en aktivitet af egen valg i foreningen refunderet.
 
Er du interesseret i jobbet, så tøv ikke med at ringe til os fra Hovedbestyrelsen
 
Venlig hilsen
 
På vegne af Christiansfeld Idrætsforening
 
 
Formand
Birgitte Kjems Vester
Tlf 2028 7409
Email: klik her.

Se her!

Vigtigt:

Hvis der er problemer med betaling eller andet, så henvend dig til den pågældende afdeling.


Kig i kalenderen for at se hvad der sker i CIF:

CIF Kalender