Fodbold
Fodbold
   

Bestyrelsen


Formand: Hans Nissen Rosenberg
Tlf.: 2337 6858, Mail: Klik her
 
Næstformand (ungdom): Kim Hansen
Tlf.: 4085 5379, mail: Klik her
 
Best. medlem (ungdom): Rita Ørum Ravn
Tlf.: 2060 4432 , mail: Klik her
 
Best. medlem (senior): Lasse Kirsch
Mail: Klik her
 
Best. medlem (senior): Jesper Elbæk
Tlf.: 6013 9302, mail: Klik her

Best. medlem + Holdtilmelding: Hans Kragelund
Tlf. 2552 1695, mail: Klik her

Kasserer: Søren Merild Hansen
Tlf.: 2265 5642, mail: Klik her

Kampfordeler + Hjemmeside: Lars Kristiansen
Tlf. 2057 7540, mail: Klik herk

Grill/Banko: Dorthe Kragelund
Tlf. 4276 5282, mail: dok@youmail.dk
 

Generelle retningslinier i CIF – Fodbold.
Med det formål at sikre, at vi har regler for hvordan vi omgås hinanden, og hvilke forventninger og krav vi har til spillere og forældre gælder følgende:

Kamp / Træning.
Træneren, har ansvaret for udtagelse af holdet til kampe.
Træneren sørger for at spillerne bliver underrettet om de skal møde til kamp.
Kom til tiden og husk passende udstyr og tøj.
Følg træneren anvisninger og træningsprogram.
Pas på udleveret bolde, veste, kegler og andet træningsudstyr.
Husk at melde afbud til træning og kamp i god tid.
Tal ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller upassende kommentarer om hinanden, modstandere eller dommere.
Enhver fysisk kontakt som at, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer både før, under og efter kampe tolereres ikke.
Der tales dansk til både træning og kamp, gælder også indbyrdes.
Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
Der må ikke ryges under træning, kamp og i omklædningsrum.
Overskridelser kan medfører, at man ikke deltager i træning, kampe eller man bliver bortvist fra foreningen.

Kørsel til udekampe.
Kørsel foregår som regel i private biler. Det er /spillernes/forældrenes ansvar at sørge for transport., evt. efter anvisning fra træneren. Fra CIF’s side udbetales der normalt ikke kørselsgodtgørelse til forældre til udekampe, dog kan bestyrelsen dispenserer fra dette, hvis nogle hold har mange lange ture i løbet af sæsonen.
Hver enkelt afdeling kan aftale individuelle kørselsordninger, hvor spillerne yder bidrag til dækning af omkostningerne ved transport.Kørsel til udekampe kan undtagelsesvis foretages i bus, med da kun efter forud-gående godkendelse af bestyrelsen.

Spilletøj.
Sørg for at aflevere spilletøj efter kamp.
Træneren uddeler trøjevask opgaven til spillerne.

Kontingenter.
Opkræves 1.gang pr. ½ år.
Opkrævningen sker på hjemmesiden www.christiansfeldif.dk under Fodbold – Tilmelding, efter betaling er man spille berettiget.
Hvis man ikke betaler kontingent, bliver man udelukket fra træning og kamp.

Forsikring.
CIF Fodbold har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader.Vi anbefaler kraftigt, at hvert enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkesforsikring.

Forældre/spillermøder.
Et samlet forældre/spillermøde afholdes i samarbejde mellem træneren og bestyrelsen én gang pr. sæson.

Christiansfeld IF´s politik mod pædofili.
CIF ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili.
Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.
Dernæst benytter CIF sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.
Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.
Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.
Derfor skal alle ungdomsledere en gang årligt underskrive en pædofilierklæring, inden på begyndelsen som ungdomsleder. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer der er noget galt.Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Spørg ikke hvad foreningen kan gøre for dig, men spørg hvad du kan gøre for foreningen.
Gi´ en hånd med – det gavner både dine omgivelser og dig selv! 

At yde en frivillig indsats kan være en vej til at møde nye venner og få praktisk erfaring. Deltag for eksempel med at arrangere et stævne eller en sommer afslutning. Det giver et indblik i hvordan dette kan håndteres – og det kan måske bruges på et andet tidspunkt. Har du allerede gode erfaringer kan du jo lærer fra dig.

Drømmer du om at blive journalist? Så prøv at skrive nogle artikler til hjemmesiden eller Felder Sporten! Tag nogle billeder og skriv nogle billedtekster! Du vil sikkert få en reaktion fra læserne, som du kan bruge næste gang du skriver en artikel, en skolerapport eller et referat.

Deltager du som træner, vil du få erfaring i at være leder. Du vil måske være usikker i starten, hvor du står selv med et hold. Du vil få kritik – og den skal du lære at bruge konstruktivt og fagligt; og ikke som en kritik af dig som person. Hvis du viser interesse og evner, vil du kunne vokse med opgaven og lære at blive lærer eller leder af en virksomhed eller klub. Måske vil klubben hjælpe dig ved at sende dig på træner/lederkursus.

Hjælp de medlemmer, som du kan se har lidt et tab og er i krise – fx i forbindelse med dødsfald, sygdom, skilsmisse, job eller bolig. Bistå, lyt og hjælp den kriseramte igennem de svære faser, som knytter sig til sådanne begivenheder! I krisesituationer rammes man ofte af depression og lavt selvværd; hjælp din klubkammerat igennem krisen! Du vil måske selv have brug for en sådan hjælp senere.

Kan du se, at der mangler noget i klubben, så fortæl det til bestyrelsen og tilbyd at rette på sagen selv! Det er let at kritisere og påpege mangler; noget andet er at udbedre manglerne. Ofte kan du få hjælp - blot ved at spørge. Kontakt bestyrelsen hvis du vil bidrage med en hjælpende hånd! Måske med en opgave, som ingen har nævnt før – men som kunne være passende at få udført.

Altruisme: en moralsk grundholdning kendetegnet ved, at man søger at fremme andres vel uden tanke for egne interesser og behov.
Donation: Ordet bruges især om en gave, der går til almennyttige og velgørende formål.

Lad os alle hver især give et lille skub til, at CIF FODBOLD udvikler sig i den rigtige retning, som er præget af trivsel og samarbejde, og som vil få alle til at føle sig hjemme i CIF FODBOLD. Lad os sammen arbejde mod gode sportslige resultater, uden at trivslen og CIF ånden forsømmes.

Se her!


Kampprogram hjemmebane