Gymnastik
Gymnastik
   

Generalforsamling


Generalforsamling
CIF Gymnastikafdeling


Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.30 afholdes årets generalforsamlig i gymnastikafdelingen.

Det foregår i Cuben i mødelokalet.
Alle er velkomne til at deltage.
 
Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning (Til godkendelse)
4. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren (Til efterretning)
5. Indkomne forslag
 
 6. Valg til:
        a) Bestyrelse 5 medlemmer er på valg.
            • Jesper Poulsen - Villig til genvalg
            • Kirsten Poulsen - Villig til genvalg
            • Mette Søberg - Villig til genvalg
 
         b) 2 Suppleanter (vælges for 1 år):
            • Jeanette Poulsen – Villig til genvalg
            • Pernille Jakobsen – Villig til genvalg
 
7. Evt.
                                 
Opdateret 05.03.2017

Se her!


Følg med i kalenderen


Gymnastik kalender