Gymnastik
Gymnastik
   

Generalforsamling


CIF Gymnastikafdeling afholder generalforsamling
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.30
Seniorhuset, Skolevej 10, 6070 Christiansfeld 
 

Dagsorden
 
1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning (Til godkendelse) 
4. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren (Til efterretning) 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til: 
   
   
    a) Bestyrelse - 3 medlemmer er på valg
  • Mette Søberg - Villig til genvalg 
  • Jesper Poulsen - Villig til genvalg
  • Kirsten Poulsen - Ikke villig til genvalg
   
    b) 2 Suppleanter (vælges for 1 år):
  • Karen Hansen – Villig til genvalg
  • Camilla Gubi – Villig til genvalg

7. Evt.
Opdateret 14.03.2019

Se her!


Følg med i kalenderen


Gymnastik kalender