Fodbold
Fodbold
   

Superligakamp

Den 25.oktober 2015 havde bestyrelsen igen inviteret alle spillere til superligakamp. 140 spillere var til en spændende kamp på Sydbank arena.

Afslutning på udesæson

Den 1. oktober sluttede udesæsonen med et brag af en fællestræning for alle ungdomsspillere. Seks af serie-1 spillerne have arrangeret udfordrende og anderledes træning for alle spillere på tværs af årgangene. Så U9 målmanden fik noget at se til, når U14 spillerne prøvede at score J
Der var ca. 80 spillere og lige så mange forældre og søskende til arrangementet, der sluttede med fælles grill, som U9 forældrekredsen bemandede. En herlig aften ved Cuben.

Indesæsonen starter formelt i uge 43, men husk Flügger Cup der afvikles for de yngste i weekenden 17. – 18. oktober 2015 og for de ældste 24. – 25. oktober 2015.
 

Serie 1 kamp med pølser og sodavand

Ungdomsafdelingen havde lørdag den 13.juni 2015 inviteret alle spillere med familier til serie 1 kamp, pølser og en sodavand. Mere end 40 mødte op og så CIF vinde kampen og blive en flot nr.2 i rækken.
Efter sommeren, vil serie 1 spillerne komme og hjælpe med træningen i ungdomsafdelingen, så ungerne kan lærer, hvordan man blive en super fodboldspiller.

Trænerkursus

CIF Fodbold ungdomsafdeling afholdt 11. april 2015 trænerkursus for afdelingens trænere. Instruktøren fra DBU - Jørgen Jørgensen, Vonsild - havde mere end 30 års erfaring som fodboldtræner og det nød vi alle godt af. Specielt hans input til nye øvelser samt hans filosofi om anerkendelse som vejen til at opnå bedre resultater, gjorde indtryk. Til den praktiske del, havde vi lånt 13 U8/U7 spillere, der fik pulsen op og blev udfordret af de nye øvelser. Kurset følges op af en mentor indsats overfor de enkelte trænere - altsammen med det formål at vise vores trænere at vi som klub gerne vil inverstere i deres uddannelse, da det i sidste ende giver en bedre og mere spændende træning for børnene. Tak fra bestyrelsen til de trænere der mødte op og en opfordring til de der var forhindret denne gang, til at forsøge at komme med næste gang vi gennemfører trænerseminar. Det bliver lige inden sommerferien og bliver enten kurset ‘ Fodbold og motorik’ eller ‘Børnefodboldens Basis’. Se allerede nu på www.dbu.dk - søg under C-træner.

Generalforsamling

Tiden nærmer sig for den næste generalforsamling. Sæt derfor kryds i kalenderen den 20. april kl. 19.00 i Cuben.
Det er vigtigt, at også du møder op, da vi alle har en stemme i de fremtidige planer for fodbolden i Christiansfeld.

Træningstider til foråret

Der er nu kommet tider til forårets træning. Du kan finde træningstider for de forskellige hold i menuen under Hold.
Har du spørgsmål omkring træning eller træningstider, Er du velkommen til at kontakte træneren for det pågældende hold.

Spændende trænerkonstellation i CIF fodbold.

Træner duoen bag nyoprykkede serie 1 og serie 4, bliver her i foråret til en kvartet.
Det er lykkes fodboldafdelingen at få tilknyttet Bo Haakonsson fra Vojens til klubbens serie 4 hold.
Klubben glæder sig til det kommende samarbejde.
Fra venstre ses : Nicolaj Thomsen, Jonas Hansen, Bo Haakonsson og Lasse Kirsch.
 

En lille reminder

Husk at indendørs fodbold stopper kl. 18.00 fredag den 6. marts, da hallen skal klargøres til støttefest i håndboldafdelingen til om lørdagen.

Superligakamp

CIF Fodbold’s ungdomsafdeling havde 9. november 2014 inviteret til Superligakamp. De 70 tilmeldte ungdomsspillere havde taget deres familier med, så vi var ialt mere end 160 der var til fodbold i Haderslev. Arrangementet kom i stand med stor velvilje fra SønderjyskeE, der havde givet os billetterne til nedsat pris, fordi vi lige som de, er en del af det sønderjyske fodboldfællesskab. Kampen var okay - SE vandt ihvertfald :-). Tak til Formand Lars Poulsen for at have trukket i trådene så det hele kunne lykkes. Vi gør det igen en anden gang. På billederne kan I se et udsnit af de glade christiansfeldere - vi fyldte godt op!

Flügger Cup

Søndag den 19.oktober 2014 mødtes seks U7 hold og seks U8 hold til indendørs stævne i Cuben. Alle hold kæmpede bravt og der var mange tætte kampe. Tak til K.P. Elbæk, J.H. Portteknik og SuperBest for sponsoraterne, til Jørgen Hald for alt det praktiske, og til alle de gæstende hold fordi I tog turen til Christiansfeld.

Næste weekend er det de store børns tur til at dyste i Flügger Cup. Vel mødt!

Trænerseminar med DBU instruktør

CIF Fodbold ungdomsafdeling afholdt 13.september 2014 trænerseminar for alle ungdomstrænere. En instruktør fra DBU gav den teoretiske del til trænerne om formiddagen som så blev omsat til praktik om eftermiddagen. Ialt 13 trænere deltog.
I fortsættelse af formiddagens trænerseminar, samledes 67 børn på cubens baner for at prøve de nye ting, som DBU's instruktør havde lært trænerne.
Der blev driblet, sparket, scoret og jublet i de tre timer fællestræningen varede. Alle havde en god dag - tak til trænerne for deres indsats

U11 og U13 været til Lindved Cup den 14. september
Det blev til en 1. og en 3. plads efter en lang dag med masser af god fight.


Den gule tråd


Generelle retningslinier i CIF – Fodbold.
Med det formål at sikre, at vi har regler for hvordan vi omgås hinanden, og hvilke forventninger og krav vi har til spillere og forældre gælder følgende:

Kamp / Træning.
Træneren, har ansvaret for udtagelse af holdet til kampe.
Træneren sørger for at spillerne bliver underrettet om de skal møde til kamp.
Kom til tiden og husk passende udstyr og tøj.
Følg træneren anvisninger og træningsprogram.
Pas på udleveret bolde, veste, kegler og andet træningsudstyr.
Husk at melde afbud til træning og kamp i god tid.
Tal ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller upassende kommentarer om hinanden, modstandere eller dommere.
Enhver fysisk kontakt som at, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer både før, under og efter kampe tolereres ikke.
Der tales dansk til både træning og kamp, gælder også indbyrdes.
Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
Der må ikke ryges under træning, kamp og i omklædningsrum.
Overskridelser kan medfører, at man ikke deltager i træning, kampe eller man bliver bortvist fra foreningen.

Kørsel til udekampe.
Kørsel foregår som regel i private biler. Det er /spillernes/forældrenes ansvar at sørge for transport., evt. efter anvisning fra træneren. Fra CIF’s side udbetales der normalt ikke kørselsgodtgørelse til forældre til udekampe, dog kan bestyrelsen dispenserer fra dette, hvis nogle hold har mange lange ture i løbet af sæsonen.
Hver enkelt afdeling kan aftale individuelle kørselsordninger, hvor spillerne yder bidrag til dækning af omkostningerne ved transport.Kørsel til udekampe kan undtagelsesvis foretages i bus, med da kun efter forud-gående godkendelse af bestyrelsen.

Spilletøj.
Sørg for at aflevere spilletøj efter kamp.
Træneren uddeler trøjevask opgaven til spillerne.

Kontingenter.
Opkræves 1.gang pr. ½ år.
Opkrævningen sker på hjemmesiden www.christiansfeldif.dk under Fodbold – Tilmelding, efter betaling er man spille berettiget.
Hvis man ikke betaler kontingent, bliver man udelukket fra træning og kamp.

Forsikring.
CIF Fodbold har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader.Vi anbefaler kraftigt, at hvert enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkesforsikring.

Forældre/spillermøder.
Et samlet forældre/spillermøde afholdes i samarbejde mellem træneren og bestyrelsen én gang pr. sæson.

Christiansfeld IF´s politik mod pædofili.
CIF ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili.
Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.
Dernæst benytter CIF sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.
Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.
Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.
Derfor skal alle ungdomsledere en gang årligt underskrive en pædofilierklæring, inden på begyndelsen som ungdomsleder. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer der er noget galt.Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Spørg ikke hvad foreningen kan gøre for dig, men spørg hvad du kan gøre for foreningen.
Gi´ en hånd med – det gavner både dine omgivelser og dig selv! 


At yde en frivillig indsats kan være en vej til at møde nye venner og få praktisk erfaring. Deltag for eksempel med at arrangere et stævne eller en sommer afslutning. Det giver et indblik i hvordan dette kan håndteres – og det kan måske bruges på et andet tidspunkt. Har du allerede gode erfaringer kan du jo lærer fra dig.

Drømmer du om at blive journalist? Så prøv at skrive nogle artikler til hjemmesiden eller Felder Sporten! Tag nogle billeder og skriv nogle billedtekster! Du vil sikkert få en reaktion fra læserne, som du kan bruge næste gang du skriver en artikel, en skolerapport eller et referat.

Deltager du som træner, vil du få erfaring i at være leder. Du vil måske være usikker i starten, hvor du står selv med et hold. Du vil få kritik – og den skal du lære at bruge konstruktivt og fagligt; og ikke som en kritik af dig som person. Hvis du viser interesse og evner, vil du kunne vokse med opgaven og lære at blive lærer eller leder af en virksomhed eller klub. Måske vil klubben hjælpe dig ved at sende dig på træner/lederkursus.

Hjælp de medlemmer, som du kan se har lidt et tab og er i krise – fx i forbindelse med dødsfald, sygdom, skilsmisse, job eller bolig. Bistå, lyt og hjælp den kriseramte igennem de svære faser, som knytter sig til sådanne begivenheder! I krisesituationer rammes man ofte af depression og lavt selvværd; hjælp din klubkammerat igennem krisen! Du vil måske selv have brug for en sådan hjælp senere.

Kan du se, at der mangler noget i klubben, så fortæl det til bestyrelsen og tilbyd at rette på sagen selv! Det er let at kritisere og påpege mangler; noget andet er at udbedre manglerne. Ofte kan du få hjælp - blot ved at spørge. Kontakt bestyrelsen hvis du vil bidrage med en hjælpende hånd! Måske med en opgave, som ingen har nævnt før – men som kunne være passende at få udført.

Altruisme: en moralsk grundholdning kendetegnet ved, at man søger at fremme andres vel uden tanke for egne interesser og behov.
Donation: Ordet bruges især om en gave, der går til almennyttige og velgørende formål.

Lad os alle hver især give et lille skub til, at CIF FODBOLD udvikler sig i den rigtige retning, som er præget af trivsel og samarbejde, og som vil få alle til at føle sig hjemme i CIF FODBOLD. Lad os sammen arbejde mod gode sportslige resultater, uden at trivslen og CIF ånden forsømmes.

Se her!


Kampprogram hjemmebane
02-04-2020
-