Senioridræt
Senioridræt
   
Hold sommer-sæsonen:
KROLF:


 Tirsdag og/eller torsdag kl. 9 på krolfbanen
Krolfhytte og bane ligger ved Lindegade bag FAKTA og CHRISTIANSFELD MASKIN SERVICE
Kontingent 200,- kr. så må man spille både tirsdag og torsdag i sommerhalvåret og torsdag om vinteren.
Se nærmere oplysning om holdet og uddybning af hvad krolf er og hvem det er for under Opslagstavle. 
STAVGANG  torsdag kl. 10,00 på arealerne ved Cuben- Man bestemmer selv distance og hastighed - Mød bare op-Vi drikker kaffe bagefter - Kontingent 100,- kr
 'Gå dig glad' - onsdage kl. 9:30 året rundt, i år går vi også i juli måned - mødested: Rutebilstationen/genforeningspladsen 

Vi går ud i naturen 5-9 km - stavgængere er også velkommen. Holdleder: Ingerlise Andersen m.fl.
Kontingent kr. 150 for hele året 

Velkommen hele året.

Hold vinter-sæsonen:


Motion 60+ - tirsdage kl. 9.15 - 11.00 o.f.

Der tilbydes følgende aktiviteter: gymnastik/opvarmning - stor bold - skumtennis - bowls - tæppecurling - bedstevolley - 'hockey' - diverse trillespil - rapidball - bob m.m. - humørdans - styrketræning. Diverse instruktører.
Til slut KAFFE (frivilligt) 
Kontigent 275 kr.
Der er nu åben for tilmeld
ing for sæsonen 19-20

Badminton 60+ - torsdage kl. 13:30 - 15.00 

Du skal ikke selv sørge for en makker, det klarer instruktøren. Der spilles fortrinsvis double.
Holdleder: Henning Rewitz. 
Kontingent kr. 375 for hele sæsonen er incl. forbrug af fjerbolde.

Starten 5 September


 

Vinter KROLF 60+Torsdage kl. 9.30 - 11.00 , for ALLE på banerne Lindegade/Arlavej.

Der kan købes eller lejes krolfsæt. Holdleder: Kate Heiby m.fl.
Kontingent kr. 200.

Sæsonen 2019/20 starter
26. Septemberl kl. 9.30
 


 
Smart træning er fitness for hjernen, og alle kan i princippet være med, idet træningen ikke er fysisk hård. Smart træning gi'r dig øget koncentration, hukommelse og koordinering, mens du har det sjovt sammen med andre.
Der kan maks være 20 deltagere på holdet. Instruktør: Ulla Lund.


 

Sommer Krolf starter i april - 

Stavgang starter i april - 


Gå dig Glad fortsætter året rundt
 

Senioridræt