Senioridræt
Senioridræt
   

Diverse meddelelser -  og andet af interesse

 
Krolf turnering - Christiansfeld C sluttede på 1. pladsen i deres pulje og skulle derfor spille slutspil mod Odin og Lunderskov på den nye bane i Stepping. Her blev Christiansfeld vinder af dagliga 2 i Region Sydjylland. Dette indbragte en flot pokal, og holdet rykker til næste sæson op i dagliga 1. Holdet bestod af  Sonja Henningsen, Gunver Mølgaard, Egon Simonsen og Erik Grau.

Resultater fra klubmesterskaber i krolf 2017

Damer
1. Gunver Mølgaard
2. Gerda Marcussen
3. Mette Pickering


Mænd
1. Erik Grau
2. Heinz Schneider
3. Egon Simonsen


​Hvis nogen har billeder fra mesterskaberne/afslutningsfesten modtager jeg gerne.

 
   På tur med CIF Senior Idræt til Aarø
 
                                Onsdag den 14. juni 2017 kl. 9.00 fra Cuben
Invitationen gælder ALLE medlemmer af Senior Idræt – sommer og vinter – og ALLE kan være med. Vi skal selvfølgelig ud at gå, men man kan selv vælge mellem 0 til 10 km.
Kl. 13.30 spiser vi frokost/middag på havnecafeen Aarøs Perle – du kan vælge mellem 1) frisk pandestegt fladfisk med kartofler og persillesovs eller 2) herregårdsbøf med bacon, grillet tomat, pommes frites, ærter og bernaisesovs – efterfølgende serveres en kop kaffe.
Vi kører i private biler til Aarøsund, hvor vi parkerer – du bedes oplyse, om du stiller med bil eller ønsker at være passager.
Færgebillet og mad er betalt af klubkassen – du skal selv betale for kørsel til Aarøsund, vi har bestemt, at prisen er 30 kr. pr. person, som betales til chaufføren.
Ligeledes skal du selv betale for drikkevarer til maden.
Ægtefæller o.l., som ikke er medlem af Senior Idræt, er velkommen og betaler 150 kr. for turen.
Efter vi har spist, er eftermiddagen fri – man kan kigge nærmere på øen – evt. besøge vingården – måske er det badevejr – man aftaler selv bilvis, hvornår man ta’r hjem.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i dette arrangement, hvis formål som sædvanlig er MOTION, NATURoplevelser, HYGGE.
Bindende tilmelding senest 1. juni 2016 – gerne snarest muligt - til Gunver mobil 29133357 – mail gunver@christiansfeld.tv eller Birgit mobil 61517813 – mail bsfs@christiansfeld.tvmed oplysning om madønske og om man stiller bil til rådighed. Evt. ledsagers betaling kan ske på mobilpay eller kontant på selve dagen.

 

        

 


På Senior Idræts generalforsamling blev Birgit Schrøder og Gunver Mølgaard Jensen genvalgt til bestyrelsen - Jonna Petersen blev genvalgt som suppleant og Kirsten Møller blev ny anden suppleant.

Her er formandens beretning:


Årsberetning 2017
Dette er så allerede min 4. årsberetning. Og igen kan jeg se tilbage på et godt år.
Sommersæsonen startede 5. april med krolf tirsdag formiddag og torsdag aften – medlemstallet er gået en smule ned, måske har vi ikke agiteret nok – så i den kommende sæson har vi droppet aften træningen og spiller så i stedet tirsdag og torsdag formiddag. Udover den ugentlige træning har 6 hold været med i turneringer med udenbys hold, ligesom mange har været til venskabsmatcher rundt omkring.  Den 4. juni fik krolf-udvalget sin ilddåb som arrangør, idet der blev afholdt VM i par-krolf på banerne i Christiansfeld. Kate og jeg holdt møde allerede et år forinden, om CIF skulle søge om værtskabet. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg var betænkelig ved opgaven, men Kate var optimistisk og positiv, så jeg gav tilsagn om min støtte i den udstrækning, der var brug for det. Og mange gange i det år indtil stævnet, spurgte jeg Kate: Har du nu fundet de tovholdere, du skal bruge, og er der nu styr på det? Og det var der – Kate og hendes hjælpere udførte et fantastisk stort arbejde, og alt klappede – selv vejret viste sig fra sin bedste side, det var en af de ting, der sorterede under mig  (smiler). Desværre forplantede arrangørens succes sig ikke til spillet. Ingen af CIF’s spillere opnåede at komme i finalen. Stævnet sluttede med middag, præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær i Cuben om aftenen. Stor ros til Kate og alle hendes hjælpere. Brita er trådt ud af krolfudvalget på grund af hendes helbred – ny i krolfudvalget er Mette Pickering – VELKOMMEN Mette.
Stavgang startede op 21. april uden ændringer – den samme lille trofaste flok og den samme trofaste leder - nemlig Lis Mahler.
30. maj var vi en stor flok fra Senior Idræt, der deltog i Lady Walk i Haderslev – denne gang i fint vejr.
I år er det Ingerlise fra gå-udvalget, der står for tilmeldinger, men gå ind og kig på hjemmesiden – Lady Walk er 29. maj.
Og mens vi er ved gåturene, fortsatte successen med ’Gå dig glad’ – Brita var på et tidspunkt nødt til at stoppe, men Ingerlise var straks frisk til at tage over – og selv inde i byen er hun god til at lægge ture. Vi har efterfølgende udnævnt et gå-udvalg – Ingerlise, Jette og Birte – og som noget nyt ta’r vi én gang om måneden udenbys og går et nyt sted.
Torsdag 11. august var dagen, jeg længe havde glædet mig til. Jeg har i flere år drømt om en gåtur på Gendarmstien, og nu skulle det være. 78 seniorer kørte i 2 busser mod Flensborg Fjord, hvor første hold, som skulle gå 13 km, blev sat af i Sønderhav – herefter blev andet hold, der skulle gå 9 km sat af nærmere målet – og endelig blev sidste hold, der skulle gå 6 km, sat af endnu tættere på målet. Vi holdt alle pause i Alnor strandpark med en lækker sandwich og drikkelse og havde derefter kræfter til de sidste kilometer gennem Egernsund til Marina restaurant, hvor vi fik eftermiddagskaffe og æblekage. Arrangementet var en kæmpesucces, og mange bad om en gentagelse i år. Men det har knebet med flere ting, så i stedet for bli’r der den 14. juni en tur til Årø med gåture og frokost.  Ligesom sidste år er turen gratis for Senior Idræts medlemmer, idet vi igen har fået et beløb fra Senior Puljen i Kolding kommune. Nærmere om turen bli’r snarest slået op på CIF’s hjemmeside under Senior Idræt.
Det er blevet tradition, at Senior Idræt står for klargøring og oprydning ved Vin Festivalen. Det giver en skilling til klubkassen, men er også en hyggelig måde at samarbejde på og ligesom blive en del af det, der sker i byen. I 2016 tjente vi et pænt beløb ca. 9.000 kr., selvom jeg havde lidt svært ved at skaffe hjælpere. Jeg vil gerne opfordre til, at I melder jer, når jeg nu spørger igen i år – én dag a 2 timer er nok fra en enkelte.
27. september holdt vi den sædvanlige afslutning på sommersæsonen i Cuben. Det blev en rigtig god dag, hvor vi fik taget afsked med Brita, der holdt på grund af sygdom, og med Rejseudvalget, der havde ønsket at stoppe. Jeg havde været forudseende og kunne som tidligere nævnt straks udnævne et nyt gå-udvalg – Ingerlise, Birte og Jette – og et nyt rejse-udvalg – Karen Margrethe, Jonna og Anne Grethe. Ugen forinden var der afholdt klubmesterskaber i krolf, og mestrene Marie Jessen og Egon Simonsen blev behørigt hædret.
Vintersæsonen startede 4. oktober uden de store forandringer – dog var der et nyt tilbud – squash – som Tom instruerer i med stor dygtighed og tålmodighed.
Vi nåede i denne sæson op på 120 tilmeldte til Motion 60+ - det største antal nogensinde. Imponerende ser det ud, når ca. 100 deltagere varmer op med Inge Lise på podiet. Gunvers styrketræning har haft vokseværk, og Gerda kan stadig stille 4 kvadriller. Jytte har fuldt hus til stor bold. Hvor er vi heldige at ha’ så dygtige instruktører.
Badminton var allerede startet i september med Gunver og Erik Sandvej som tovholdere. Der er en udfordring i at matche kampene, idet der er stor forskel på de forskellige spilleres styrke.
I november havde Rejseudvalget arrangeret deres første tur – den gik til Den gamle by i Århus og var helt sikkert en succes – hyggeligt var det at få madpakker udleveret i pergament papir – og vi ser frem til nye ture. 20. maj tager 42 deltagere fra Senior Idræt til Bornholm med Nilles Rejser og udvalget som arrangør.
Når jeg ser tilbage på det forløbne år med en stor glæde, skyldes det ikke mindst min bestyrelse, som gør det rart og nemt at være formand. Stor tak til jer.
Og tak til alle instruktører og hjælpere, som aldrig mister gejsten, men møder op år efter år.
Alle vores instruktører og hjælpere er ulønnede – også Gerda, som i mange år er kørt fra Lunderskov til Cuben for at lære os at danse – og også Inge Lise, som nu i 2 år er kørt fra Haderslev til Feld for at varme os op, selvom hun har masser af hold i Haderslev og også tit skal passe børnebørn – de to fortjener en særlig TAK.
Tak til Lars og hans personale – jeg synes, det er rart at komme i Cuben – og I servicerer os flot.
Tak til alle jer medlemmer for jeres opbakning, flid og positive udmeldinger – det er altid rart med lidt ros.
Til sidst vil jeg fremkomme med et ønske:
Jeg vil gerne ha’, at I tænker lidt fremad - vi bli’r alle ældre, og en dag kan vi ikke mere – men hvem skal afløse vores instruktører, når de – forhåbentlig først om flere år – holder op?  Jeg håber, der er nogen, der har lyst til opgaven. Vi vil gi’ alle de kurser, man skal bruge for til at være klædt på til opgaven. Kom frit frem J
Dette var ordene – TAK for det forløbne år. 
                                                                                                                                                 Birgit Schrøder

 

 
 
 
 
 


 

Lørdag den 11. marts gjorde 18 friske krolf-spillere banen klar til den nye sæson - bl.a. blev der lagt sten i græsset med nr. på - 5 baner a 12 huller = 60 sten - se flere billeder på Galleri/krolf


Senior Idræt havde i går den 24. nov. en rigtig hyggelig tur til Den Gamle By i Århus. Vejret var med os, og humøret var højt hele dagen. TAK til rejseudvalget - Karen Margrethe, Jonna og Anne Grethe for en vel tilrettelagt og vel gennemført tur. Og så selvfølgelig TAK til vores dygtige chauffør Tage.  Se billeder under GALLERI ...

Som det også fremgår af forsiden, er det en legende, vi i tirsdags sagde farvel og tak til.
Siden Ester Skøtt startede i CIF for 61 år siden har hun uden pauser ledet gymnastik, siddet i bestyrelser, arrangeret rejser osv - ja kort sagt været fru CIF. En ildsjæl som Ester vil vi aldrig mere komme til at opleve fremover. TAK for dit store engagement Ester.
På hele CIF's vegne/Birgit Schrøder


Fra SenSommer-festen 27. september 2016
 
Tak til afgående 'Gå dig glad' instruktør Brita Ravn
 

TAK til det afgående Rejse-udvalg: Lis Mahler-Brita Ravn-Ester SkøttFor Ester Skøtt betyder det samtidig farvel som leder i CIF efter 61 års frivilligt arbejde 
 

 
Klubmestrene i Krolf 2016:
Herrer - 1. Egon Simonsen - 2. Aksel Møller Petersen - 3. Jens Peter Petersen
Damer- 1. Marie Jessen - 2. Sonja Henningsen - 3. Anne Marie Johansen

Vi ønsker TIL LYKKE

 

 
Vi har modtaget følgende indlæg fra Karen Margrethe Simonsen, som er formand for det nye rejseudvalg:

Først vil jeg gerne starte med at takke det afgående rejseudvalg, for rigtig mange gode ture, de har sat i værk, gennem snart mange år. Deres store arbejde har skabt et fundament, som har været stærkt medvirkende til at jeg turde sige ja til at stå for et nyt rejseudvalg.
Desuden synes jeg, det er vigtig at fortsætte noget, der giver mulighed, for de, som måske ikke har mod/interesse eller vilje til alene at tage på ture/rejser.
Personlig er jeg efter at være blevet alene sidste år, meget taknemmelig for at være medlem af senioridræt, fordi jeg herigennem mødte venner, som opfordrede/ pressede mig til at deltage i forskellige ting.
Jeg: Karen Margrethe Simonsen starter med at præsentere mig selv først, fordi jeg først blev opfordret til at være med i et nyt rejseudvalg. Jeg bor i Christiansfeld, og blev  alene i oktober sidste år. Min mand og jeg har siden midt halvfjerserne deltaget aktiv i byens idræts og spejderliv. Grunden til jeg blev spurg, var min erfaring med cykelrejser til Mallorca.
Det er godt nok sandt at jeg har taget initiativ til 9 Mallorcature og været med til at arrangere deltagelse i 2 spejderlejre i Norge/Sverige. MEN! Dette har kun været muligt for mig fordi jeg har fået hjælp, fra et rejseselskab og lokal busselskab. Så mine evner rækker ikke langt uden de rigtige folk at arbejde sammen med.
Nemlig:  Anne Grethe Nielsen, er gift med Tage og sammen har de haft busselskab i Grindsted. Efter afvikling er de flyttet til Hejlsminde. Så hvor heldig har man lov  at være, både Anne Grethe og Tage vil med deres erfaring hjælpe med at tilrettelægge kommende ture/rejser.
Desuden er der: Jonna Petersen, en energi og humørbombe uden lige, som nok skal fyre op under både os og vores forhåbentlig rigtig mange deltagere. Jonna er gift med Hans Erik, bor i Bojskov, er barnefødt og opvokset i Christiansfeld.
Vi vil alle 3 forsøge at leve op til at viderekøre et program i samme gode ånd, m.enkelte nye justeringer, som det afgående rejseudvalg og håber efter behov at gøre brug af deres mangeårige erfaring.
Vores nye tiltag bliver tilmelding og betaling. Dette foregår i fremtiden på nettet ligesom vores tilmelding til senior aktiviteter. Oplysning om ture og tidspunkt for tilmelding vil blive sendt/opslået til alle vore medlemmer i god tid. På nuværende tidspunkt har vi en tur i støbeskeen, nemlig:
JULETUR, til Århus, torsdag d. 24. 11. 2016 
Reserver datoen.  Pris,  program  og tilm. oplyses senere.
Det er vores håb at alle vil tage godt imod os. Deltage i vore ture , opfordre nye mulige medlemmer til at deltage, udbrede eventuelle roser vidt omkring, og begræns dårlig kritik til os. Vi vil så ​altid bestræbe os på at lytte, hvis man har noget man er utilfreds med, eller har nogle forventninger/betingelser for at deltage. Vi lover så vidt det er muligt og i vores magt ​at tilgodese  ALLE.  
På udvalgets vegne

Karen Margrethe  Simonsen

Gå-turen på Gendarm stien i går 11. august gik rigtig godt - 75 aktive og 3 chauffører nød turen i pænt vejr - og selvom terrænet kan være vanskeligt og deltagerne er oppe i årene, havde vi ingen uheld - det var bare super. Se alle billederne under GALLERI.
VM i par-krolf gik rigtig godt - Kate og krolfudvalget havde gjort et kæmpe arbejde forinden, og de 35 hjælpere sørger for, at alt forløb, som det skulle - se billeder under galleri -
m.h.t. til resultater se www.krolf.dk

Ingen lokale gik videre fra gruppespillene
 
64 medlemmer af Senior Idræt havde en herlig tur til Jels 11. juni 2015 smiley
20 deltagere gik rundt om Midtsøen 3,5 km - 28 gik rundt om Nedersø 6 km - og 16 snuppede begge ruter ialt 9,5 km.
Da alle var kommet i mål, nød vi en dejlig frokost på Jels Voldsted - Æggekage med tilbehør og bagefter kaffe og kage - og snakken gik livlig. Lederen af stedet Lars fortalte lidt om restauranten og Troldkær Skolen suppleret af en elev Søren. Vi fik således et godt mix af motion, kultur og socialt samvær. Og selvfølgelig havde vi rigtig godt vejr.
En sådan succes er vi nødt til at gentage en anden gang cool

Se flere fotos i Galleri ...

Se her!

KIG venligst efter NYT på OPSLAGSTAVLEN
KLIK på kalender, for at se alle vigtige datoer

​Jeg savner fotos fra ALLE events i Senior Idræt - venlig hilsen Birgit