Senioridræt
Senioridræt
   
Formanden for senior Idræt Finn Hougaard fylder 70 År Tirsdag d. 14 Maj, tillykke Finn

Diverse meddelelser -  og andet af interesse

 
Kære alle
 Der er godt nok ikke meget sol og sommer over det, når man kigger ud af vinduet – men jeg håber, at I alle er kommet ”på græs” med krolf spillet.

 Vi har jo Krolf Mesterskab allerede fredag d. 7. juni i år, så det er ved at være tid til at melde ind, hvor mange I deltager J
Jeg har fået nogle ganske få tilmeldinger, men vi kan være mange flere, så bare meld ind – senest d. 31. maj til undertegnede.
Tilmeldings blanketter ligger i Krolfhytten
 
Venlig hilsen
 
Lene Lebech
Projektleder 60+FRISK / fysioterapeut

60+ FRISK og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) inviterer i samarbejde med Pulzion, Kolding Idrætsråd og Dansk Krolf Union (DKU) til Kolding Kommune 60+ Krolfmesterskab. 
Dato:   Fredag den 7. Juni 2019 Tidspunkt:   Kl. 10.00 - ca. 15.00 Mødested:   Pulzion (KFUM Hallerne), Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding Inviterede:   ALLE der har lyst til at prøve kræfter med krolf, hvad enten I er      nybegyndere, let øvede eller super seje krolfspillere – I behøver ikke      være tilknyttet en forening for at stille op. 
Regler:   Der spilles i år efter DAI regler. Holdene blandes efter hver runde, så I     møder nye folk. Der spilles 3 runder. Der vil være præmier til de bedste     damer og herrer samt lodtrækningsgevinster.    DKU/DAI stiller udstyr til rådighed til dem, som ikke selv har krolf kølle     og kugle. Pris:    75.00 kr. for deltagelse, sandwich og vand til frokost samt kaffe og kage     sidst på dagen.   Kontant betaling på dagen til Jørgen Roed, Kolding Idrætsråd Tilmelding:  Senest d. 31 maj 2019 til Projektleder Lene Lebech, mail    lele@kolding.dk - eller tlf. 2963 7333.      Der skal oplyses navn og hvilken forening/klub, man spiller i –      deltagere udenfor forening tilmeldes med navn.    Kom og vær med til en festlig dag med en af Danmarks hastigst voksende idrætsgrene for seniorer – er DU 60+ FRISK?

 
På en velbesøgt generalforsamling i dag 26. marts 2019 med 100 deltagere blev der valgt ny bestyrelse, der nu består af: Finn Hougaard, Kate Heiby, Kirsten Josephsen, Sonja Jørgensen, Jørgen Nielsen
Den afgåede formand Birgit Schrøders årsberetning:Dette er min 6. årsberetning, og den ligner på mange måder de forrige.
Vi har i det forløbne år haft 281 aktivitets medlemmer.
Og det har igen været et godt år, for udendørs aktiviteterne har vejret aldrig været bedre.
Krolf startede op lige efter generalforsamlingen sidste år, og man spillede flittigt hele sommeren både tirsdag og torsdag. 6 hold deltog i eksterne turneringer og har stor glæde af det – hvis andre kunne ha’ lyst til dette, er det bare med at sige til.
Klubmestre i 2018 blev Mette Pickering og Finn Kristiansen.
I et par år har en lille selvbestaltet gruppe spillet krolf om vinteren. Det har vi i bestyrelsen haft et lidt ambivalent forhold til. Det er fint, at der også kan spilles om vinteren, men vi bryder os ikke om klubber i klubben. Det ser ud til, at der nu er kommet en ordning på dette, således at vinterkrolf er for ALLE og krolf kontingentet på 200 kr. gælder for hele året.
Med Kate som en entusiastisk formand og Jørgen og Mette som hhv højre og venstre hånd ser jeg fremtiden lyst i møde for krolferne.
Stavgang fortsætter med den faste stamme og Lis som instruktør og gruppeleder. Og Lis har det ligesom årgangsvine – hun bli’r bedre og bedre med årene.
Gå dig glad er i gang hver onsdag – året rundt – og en gang om måneden kører man udenbys og går i et nyt område med efterfølgende medbragt kaffe og kage. Ingerlise er formand for udvalget, der også tæller Jette og Birte. Det ville være rart at høre lidt om turene f.eks. som et indlæg på hjemmesiden.
Et lille kuriosum: På de udenbys ture drikkes kaffen af engangskopper, men da vi i Senior afdelingen er både økonomiske og miljøbevidste, syntes kassereren ikke om, at man hver gang bare smider kopperne væk – hun tilbød derfor at vaske dem af fra gang til gang. En rigtig god ide, men kunne man da ikke ha’ fundet en anden til dette – Gunver er den der i forvejen laver mest i hele afdelingen.
Badminton 60+ er dem, der starter først op til vintersæsonen – de kan slet ikke vente med at komme i gang. Og det har været en god vinter med et fint fremmøde. Som noget nyt låner man fodboldafdelingens klubhus til kaffe drikning efter badminton, det er bare hyggeligt – TAK for det til fodbold. Og formanden – mig altså – har været inviteret med til kaffe et par gange – det har jeg sat stor pris på. Med Erik Sandvej som hjælper har Gunver helt styr på fjerbold og spil.
Motion 60+ har aldrig kørt bedre – alle aktiviteter har tilslutning, og der er noget for enhver smag.
Vi er i afdelingen så priviligerede, at vi har 2 meget dygtige instruktører til at forestå opvarmningen efter tur. Men vi er jo alle forskellige, og det er vores 2 instruktører også, deres kompetencer kan der imidlertid ikke sættes spørgsmålstegn ved. Og i stedet for at se forskelligheden som en svaghed, bør man se det som en styrke.
Indtil for et par uger siden anså jeg det forløbne år for at være det bedste i Senior Idræts tid overhovedet – helt uden brok. Men så kom det mig for øre, at et par af vores deltagere var gået til den ene af vores instruktører og havde kritiseret hendes øvelser og hendes musik. Det har jeg det skidt med – det er jo en subjektiv opfattelse. Andre er glade for den pågældende instruktør.  Frivillige, ulønnede instruktører er også mennesker – og de har naturligvis behov for et skulderklap – de får nemlig ikke andet. Smag og behag kan diskuteres, men ikke kvaliteten og den står jeg inde for. Hvis ikke den er i orden, skal jeg nok skride ind.
Da pavillonerne blev taget ned i april måned, stod vi med et kæmpe problem. Der var ikke plads til de store bolde nogen steder, gode råd var dyre i bogstaveligste forstand. Halbestyrer Lars havde i en fremmed hal set, at boldene blev opbevaret i net under loftet. Vi havde brug for 3 net, så vi indhentede tilbud på disse, som ville koste 40.000 kr. Og så kommer man til det tilbagevendende spørgsmål – hvad må en aktivitet koste? Vi var enige om, at vi ikke ville undvære STOR BOLD og måtte finde pengene et sted. Senior Afdelingen havde ingen penge, og Cuben og kommunen ville ikke betale. Det var også et stort beløb at hive ud af hovedkassen, så jeg ansøgte DGI om hjælp og fik hurtigt bevilget 25.000 kr. til formålet. Hovedkassen betalte så de resterende 15.000 kr. – og nettene fungerer fint – for det meste da. 
Motion 60+ råder over følgende instruktører: Gunver, Inge Lise, Jytte og danse Gerda samt en flok hjælpere ved de forskellige boldspil.
Vi fik også en ny aktivitet i den forløbne sæson, nemlig SMART træning. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at overtale Ulla til at ta’ på kursus og være instruktør på holdet. Vi startede i oktober med slut i december, og alle 20 deltagere udtrykte stor begejstring. Alligevel kom der kun 4, da et nyt modul skulle starte op i januar – det var for lidt. Efter aftale med Ulla kridtede jeg så skoene og forsøgte med  yderligere agitation, så p.t. er vi 16 deltagere på holdet. Jeg vil gerne henstille til den ny bestyrelse, at man næste sæson lader holdet køre igennem som et langt modul ligesom de øvrige aktiviteter.
Og SMART Træning er for alle – om du er god til idræt og gymnastik er underordnet – ALLE har glæde af træningen, og der er en dejlig stemning på holdet.
Vores rejseudvalg har haft stor succes på det seneste – i september havde vi en god tur til Rügen og da man udbød en  ny tur til Holland, var den udsolgt på næsten ingen tid – vi, der skal med, glæder os til 5. april. Rejseudvalget har besluttet at droppe de ordinære endagsture, da vi ikke kan konkurrere med de priser Senior Huset udbyder ture til, idet det kører på en helt anden måde hos dem.  Det bli’r dog til en alternativ endagstur til sommer, idet knap 50 har vist interesse for en tur til Mariehaven i Ansager i juni. Der arbejdes også på en 3-dages tur til Ærø i december.
I april 2018 var vi på en mega våd tur til tulipan markerne i Fole – heldigvis klarede det op, da vi efterfølgende gik tur i haven ved Gram Slot.
Karen Margrethe, Anne Grethe og Jonna udgør Rejseudvalget, men jeg fornærmer vist ingen ved at nævne, at Karen Margrethe trækker det store læs – hun er her på sin rette hylde.
Vores årlige udflugtstur, som finansieres af tilskuddet fra Senior Puljen i Kolding kommune, gik i den forløbne sommer til Jels. Vi startede med brunch på Jels Voldsted og gik derefter rundt om søerne – og alle havde igen en dejlig dag. Utroligt at kun ca. 80 personer melder sig til disse gratis arrangementer.
Et andet ikke-idræts arrangement var en koncert med Vocal-joy – jeg blev af Kolding Kommune opfordret til at søge puljen Senior Bestemmer, og da det hastede, var Vocal-joy det første, der faldt mig ind. Jeg ved, at rigtig mange nød den musikalske aften, som var GRATIS for publikum.
Ligesom de foregående år hjalp Senior Idræt ved Vinfestivalen – denne gang med Finn som tovholder – og det kørte som altid på skinner. Det har de seneste år ikke været svært at skaffe hjælpere – folk hygger sig med opgaven og nyder det flotte morgenbord efterfølgende – TAK for hjælpen.
Og så har Kate haft rigtig travlt. Hjerteredning ligger hende meget på sinde, og det er lykkedes for Kate sammen med Hjerteforeningen at afholde 7 kurser om hjertestarter mv med deltagelse af 15 seniorer pr. gang – i alt 105 personer. Rigtig godt gået Kate – en stor TAK for det.
Til slut vil jeg takke min bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Tak til instruktører og hjælpere – uden jer gik det jo slet ikke. Tak til alle jer medlemmer, som har gjort det nemt og sjovt at være formand for Senior Idræt. Men en helt særlig tak skal lyde til Gunver, du har været en stor støtte for formanden – for det meste da – og ydet en kæmpe indsats både i bestyrelsen og som instruktør. Og forhåbentlig er din tid som instruktør ikke slut endnu.
Tak til halbestyreren m.fl. – vi får altid den hjælp, vi beder om.
Tak for 6 gode år, jeg er stolt af CIF Senior Idræt.

 
 
 
 
 
Ladywalk 27. maj 2019 - tilmelding til Ingerlise senest 27. april - gebyr for deltagelse 140 kr. bedes overført på mobilepay 40823503 - HUSK at skrive ønsket størrelse på bluse
 

Om Ladywalk

Ladywalks mål er, at kvinder skal opleve glæden ved at komme ud at gå - og bakke op om organisationer, der støtter sygdomsramte kvinder i Danmark.

Der er Ladywalk i 14 byer i Danmark. Her kan du gå ud på smukke ruter på enten 7 eller 12 km i dit helt eget tempo. Det handler nemlig ikke om at komme først, men om at få en dejlig oplevelse.

Når du deltager, er du med til at hjælpe andre kvinder på vej.
Hvert år donerer Ladywalk penge til organisationer, der støtter sygdomsramte kvinder. Konkret donerede vi i 2018 1,2 millioner.
Endometriose Foreningen fik 400.000 kr. til forskning og Hjerteforeningen modtog 800.000 kr. til forskning i hjerte-kar-sygdomme efter svangerskabsforgiftning. 

I 2019 vil Ladywalk støtte Psykiatrifonden og Hjerteforeningen. 

Du kan tilmelde dig Ladywalk som enkeltperson eller som et hold på mindst 11 personer. Holdet kan være dine gode kolleger, naboer, søstre, kusiner, gamle klassekammerater, dem du mødes med i foreningslivet eller nogle helt, helt andre.

Prisen pr. deltager er 140,- 
Ved eftertilmelding på dagen er prisen dog 175,- 

Ladywalk har eksisteret siden 2001 og finder altid sted den sidste hverdagsmandag i maj. Næste gang er mandag den 27. maj 2019. Ladywalk® er et registreret varemærke ejet af Støtteforeningen Ladywalk. Ladywalk er registreret i Danmark under CVR. Nr. 33933681.
 

NU STARTER KROLFSÆSONEN FOR SOMMEREN 2019

OGSÅ FOR NYE SPILLERE.
Krolfhytten ligger ved Lindegade bag fakta og Christiansfeld Maskin Servise hvor vi har 5 baner med 12 huller på hver.
Hvad er KROLF??? HALVT golf og HALVT kroket men HELT sjovt.
(Og ikke nær så dyrt.)
200 kr. og så må man spille både tirsdag og torsdag
Man spiller holdvis mod hinanden (helst 4) og med hver sin Krolfkølle og krolfkugle efter tur og kuglen skal i hul på færrest mulige slag. Vi fordeler os ved at trække numre.   Så er det afvekslende at spille hver gang. Frivilligt hvis man gerne selv vil danne hold.
KROLF ER IKKE KUN FOR PENSIONISTER!!
der helst spiller om tirsdagen kl.9.00 til 11.00
Men også for dem på arbejdsmarkedet, hvor børnene kan klare at være alene hjemme et par timer, hvor der spilles:
TORSDAG AFTEN FRA  KL.18.30 TIL 20.00.  ALLE KAN VÆRE MED.
Kom og prøv !!!! De første 3 gange er gratis.
Start: tirsdag 2. april kl. 9.00 til kl.11.00 og torsdag 4. april kl. 18.30 til kl. 20.00
 
Venlig hilsen: Krolfudvalget og alle hjælperne.
 
Kom og prøv en el-cykel
Onsdag den 3. april arrangerer Senior Idræt i fællesskab med Christiansfeld Maskinservice Aps en tema eftermiddag med fokus på el-cykler.
 
Kl. 14 er der et oplæg om el-cykler af en konsulent, hvorefter der er mulighed for en lille prøvetur. Medbring gerne egen cykelhjelm.
 
Christiansfeld Maskinservice Aps er vært ved en kop kaffe/the og en småkage.
 
Arrangementet finder sted Lindegade 57 - oplæg og kaffe drikning sker indendørs.
 
Af hensyn til planlægning og afvikling af arrangementet er tilmelding nødvendig uanset om du vil cykle eller ej – kontakt venligst Birgit Schrøder mobil 61517813 senest 27. marts.

Venlig hilsen Senior Idræt

 
KLIK HER: Invitation til Mariehaven (0.4 Mb)

Så har vi været i gang med Smart Training første gang i CIF Senior idræt. Det har været en helt fantastisk start for mig. Rigtig positive deltagere, der har været med på lidt af hvert. Det har været dejligt at mærke opbakningen, så jeg er klar til en runde til, hvor vi skal udfordre hjernen og have det sjovt

Vi starter med et nyt hold torsdag den 10. januar fra 15 til 16. Alle er velkomne dog max 20 på holdet.

Hjemmesiden er åben for tilmelding

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

 

Hilsen Ulla Lund

  

Fodbold 60+ er stillet i bero indtil videre - kender du nogen, der har lyst til at spille lidt hygge fodbold indendørs, så kontakt formand Birgit Schrøder telf. 61517813  
 
SMART TRÆNING TIL HJERNEN
Det er med stor glæde vi byder Ulla Lund velkommen som instruktør i Senior Idræt. Ulla har tidligere i mange år deltaget på CIF's forskellige gymnastikhold og er derfor en kendt person for de fleste. Ulla har afsluttet eksamen som instruktør hos DGI og er således klar til at gi' dig den bedste oplevelse med smart træning.

Træningen er for alle og er bygget op om øvelser, der træner forskellige del af hjernen - du bli'r bedre til at huske og til at fokusere. Balance og koordination skærpes også. Øvelserne er ikke fysisk hårde - det er hovedet, der kommer på arbejde. Træningen er således meget velegnet for seniorer.

For at deltagerne får størst udbytte af træningen, er der et maksimum på 20 deltagere på holdet. Der vil løbende blive oprettet et nyt hold - næste gang efter nytår.

Vi tilbyder en gratis introduktionstime 27. september kl. 15.00 i Cuben - vi ses.

 

Se her!

 
KIG venligst efter NYT på OPSLAGSTAVLEN
 
Lady Walk i Haderslev 27. maj 2019 - se opslagstavle
Senioridræt
24-07-2019  
GÅ DIG GLAD holder ferie